head19

covid19

bg menu 01
477419
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
123
233
1647
473480
1345
11078
477419

 

กก4 โครงสราง2021

โครงสราง กก.4

ภาพอาคาร กก.4

 ตั้งอยู่  บริเวณใกล้สถานีรถไฟบางซื่อ ซ.ริมทางรถไฟบางซื่อ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800  

 

phone  โทรศัพท์/โทรสาร    02-5858346  

facebook-icon  email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

มีหน้าที่    สืบสวน สอบสวน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา และตาม กฎหมายที่เกี่ยวกับคดีอาญาอื่น ๆ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย

แก่ประชาชนในเขตและบนขบวนรถไฟในเส้นทางสายตะวันออก  

อำนาจหน้าที่     กองกำกับการ  4  กองบังคับการตำรวจรถไฟ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  สืบสวน 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาอื่น ๆ   

รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

เขตอำนาจการรับผิดชอบ   เขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  และในเขตเส้นทาง

รถไฟสายตะวันออก จากสถานีมักกะสัน ตรงประเจอันนอกสุดต้านใต้ เป็นต้นไป

ปายแผนท-กก.4

 

พื้นที่ที่เส้นทางรถไฟผ่าน  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง  จังหวัดนครนายก  จังหวัดสระบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด

สระแก้ว

RPD-cartoon 

**กิจกรรมที่น่าสนใจ**

17 13

4

56912